BCTC 2023 DIH - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 14 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 65,5%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 48,58%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 239,51%.
  • Chi phí tài chính tăng 382,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Công ty đã trả nợ vay, giảm số dư vay 23,11%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 60 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng đáng kể, còn chi phí quản lý tăng 76,84%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây