BCTC 2023 DRG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 28 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 18,97% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 15,05%.
  • Chi phí tài chính giảm 55,64%, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,4%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 34,15%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.558 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,7% và chi phí quản lý giảm 6,51%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây