BCTC 2023 DVN - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 346 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 0,77% trong khi giá vốn giảm 0,22%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 9,9%.
  • Chi phí tài chính giảm 25,05%, trong đó chi phí lãi vay tăng 15,04%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 2.370 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,08% và chi phí quản lý tăng 5,65%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây