BCTC 2023 DXP - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 56 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng mạnh với tỷ lệ 280,87%, trong khi giá vốn cũng tăng nhanh hơn với tỷ lệ 487,61%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính biến động nhiều nhất trong năm, giảm 13,18% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 29,83% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty cũng đã tăng 119,6% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây