BCTC 2023 FCS - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 9 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 3,22%, trong khi giá vốn tăng 3,34%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, 223,96%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2,63%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 255 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 26,92%, trong khi chi phí quản lý tăng 10,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây