BCTC 2023 FOC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 118 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 20,05% trong kỳ này, đồng thời giá vốn tăng nhanh hơn 13,92%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 185 tỷ đồng.
  • Trong năm, vòng quay hàng tồn kho tăng lên 259,67 so với 88,05 năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm từ 6,99 xuống còn 5,96.
  • Chi phí bán hàng giảm 24,78%, trong khi chi phí quản lý tăng 8,7%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây