BCTC 2023 FTI - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 31 lần so với cùng kỳ, đạt 94 tỷ đồng.

  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ổn định ở mức 39 tỷ đồng.
  • Đồng thời, báo cáo tài chính mới nhất cho thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty đều có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.
  • Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty cũng được đánh giá là ổn định và cân đối.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây