BCTC 2023 GND - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 35 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 33,15%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 29,64%.
  • Chi phí tài chính giảm 113,16%, trong đó chi phí lãi vay tăng 55,46%.
  • Số dư vay tăng 24,17% sau khi công ty vay thêm.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 90 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 16,94% và chi phí quản lý giảm 10,11%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây