BCTC 2023 GVT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 47 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,23%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 15,49%.
  • Chi phí tài chính giảm 7,28%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,25%.
  • Số dư vay tăng 3,63%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 116 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 10,39%, chi phí quản lý tăng 15,43%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây