BCTC 2023 H11 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 65,51%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 67,04%.
  • Chi phí tài chính giảm 17,53%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 17,53%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 0,16%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 11 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây