BCTC 2023 HD2 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,25% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 10,7%.
  • Chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều giảm 100%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 42,51%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 90 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây