BCTC 2023 HD8 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm mạnh 99,4%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 99,49.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 100 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây