BCTC 2023 HPD - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 24 tỷ đồng, tăng 6,02% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 3,31%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 10,44%.
  • Chi phí tài chính tăng 1,39%, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,99%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 6,17%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 83 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây