BCTC 2023 IME - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 4,76% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 7,05%.
  • Chi phí tài chính tăng 6,23%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 35,44%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 36 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 45,03% trong khi chi phí quản lý tăng 20,8%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây