BCTC 2023 IRC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 21,01%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 16,87%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 9,62%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 175 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 1.3, vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 10.42.
  • Chi phí bán hàng tăng 43,58%, chi phí quản lý tăng 8,92%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây