BCTC 2023 L12 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 35,51%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 37,27%.
  • Chi phí tài chính tăng 4,94%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 4,94%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 30,42%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 70 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây