BCTC 2023 L40 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 33,82%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 35,96%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 45,94%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 64,35%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 87,33%, trong đó chi phí lãi vay giảm 87,33%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 50,23%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây