BCTC 2023 L45 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 43,1%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 47,66%.
  • Chi phí tài chính giảm 80,95%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 80,95%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 4,74%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 48 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây