BCTC 2023 MBN - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,32% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 5,21.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 53,45%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 53,45%.
  • Công ty đã trả nợ vay, dẫn đến số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 58 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây