BCTC 2023 MCG - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 16,56% trong kỳ này, đồng thời giá vốn giảm nhanh hơn 10,36%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính biến động nhiều nhất, giảm 97,68%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 63,88%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 575 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước, lần lượt là 0,62 so với 0,54 và 0,66 so với 0,29.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây