BCTC 2023 MEF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 35 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,14% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 14,37.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 41 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 13,19% và chi phí quản lý giảm 4,9%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây