BCTC 2023 MFS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 20 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,95% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 2,73%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 71 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 74,61% trong khi chi phí quản lý tăng 2,35%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây