BCTC 2023 MGC - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 5,68% so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 4,55%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 2,04%.
  • Chi phí tài chính tăng 41,61%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 38,01%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 108 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây