BCTC 2023 MQN - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 38 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 52,9%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 55,04%.
  • Chi phí tài chính tăng 27,62%, trong đó chi phí lãi vay tăng 20,96%.
  • Số dư vay của công ty đã tăng 161,2%.
  • Vốn điều lệ cũng tăng 13%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây