BCTC 2023 NAG - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 10,37% so với cùng kỳ, đạt 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 11,25%, vượt giá vốn tăng 9,81%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, lợi nhuận gộp tăng 20,51%.
  • Chi phí tài chính tăng 50,51%, trong đó chi phí lãi vay tăng 46,11%.
  • Số dư vay tăng 12,86%.
  • Vốn điều lệ 316 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 18,68%, quản lý tăng 30,73%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây