BCTC 2023 NSL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 6,89%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 7,32%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 221,62%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã vay thêm, khiến số dư vay tăng 34,17%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 100 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây