BCTC 2023 NVP - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 22,59% so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 6,55% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 8,13%.
  • Chi phí tài chính giảm 11,25%, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,25% và số dư vay giảm 12,5%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 110 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 13,82% và chi phí quản lý giảm 6,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây