BCTC 2023 ODE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 35%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 33,14%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 100 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 97,46% và chi phí quản lý giảm 5,98%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây