BCTC 2023 OGC - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 94 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,61% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 1,39%.
  • Chi phí tài chính tăng 5,64%, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 39,07%.
  • Số dư vay tăng đáng kể lên đến 1.006%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 3.000 tỷ đồng.
  • Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 1,01% và chi phí quản lý giảm 18,18%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây