BCTC 2023 PCT - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 38 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 34,07% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 4,02%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu đã tăng mạnh nhất lên đến 717,46%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 302,55%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 1.299,67%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1.429,39%.
  • Vốn điều lệ của công ty cũng tăng 81,29%.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây