BCTC 2023 PHC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5,64% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 6,99.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 15,22%.
  • Chi phí tài chính tăng 34,12%, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,79%.
  • Số dư vay tăng 32,6%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 507 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây