BCTC 2023 PMC - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 0,18% so với cùng kỳ, đạt 84 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 2,73% trong kỳ này, còn giá vốn tăng nhanh hơn 10,22%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 8,22%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 8,75%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 93 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 9,22% và chi phí quản lý giảm 11,68% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây