BCTC 2023 PMJ - Một năm đi lùi, công ty lỗ 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,64% trong khi giá vốn tăng 10,6%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 18 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,14% và chi phí quản lý giảm 48,86%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây