BCTC 2023 PPE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ổn định ở mức 20 tỷ đồng.
  • Báo cáo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho thấy sự phát triển tích cực của doanh nghiệp.
  • Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty cũng được thể hiện qua các biểu đồ minh họa.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây