BCTC 2023 PRE - Lãi 202,16 tỷ đồng, tăng 32,43% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm 2023 của công ty đạt 2.411,27 tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm trước.
  • Tổng chi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.304,09 tỷ đồng, tăng 16,61%.
  • Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 103,6 tỷ đồng, tăng 27,75%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống còn 40,95 tỷ đồng, giảm 14,94%.
  • Kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 202,16 tỷ đồng, tăng 32,43%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây