BCTC 2023 PRO - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 36,22%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 51,29%.
  • Chi phí tài chính cũng tăng 44,56%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 302,3%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 30 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây