BCTC 2023 PTG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 47 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,02% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 7,52%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,57% trong khi chi phí quản lý tăng 1,97%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây