BCTC 2023 PTX - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng, tăng 21,78% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,78% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 5,02%.
  • Chi phí tài chính giảm 4,91%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 39,74%.
  • Số dư vay tăng đáng kể lên đến 270,48%.
  • Vốn điều lệ tăng 10%.
  • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 14,28% và 26,82%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây