BCTC 2023 PV2 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 9 tỷ đồng.

  • Trong năm nay, công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 374 tỷ đồng.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh cho thấy vòng quay hàng tồn kho tăng lên 4.07 so với năm trước, cùng với việc vòng quay các khoản phải thu cũng tăng.
  • Để xem chi tiết hơn về báo cáo tài chính, bạn có thể truy cập các biểu đồ tại các đường link sau: [Báo cáo tăng trưởng doanh thu](https://report.entrade.com.vn/public/question/97c21c9d-6437-4842-a3f0-5fc7592c59e8?symbol=PV2#hide_parameters=symbol&titled=true), [Báo cáo tăng trưởng lợi nhuận](https://report.entrade.com.vn/public/question/8d1a37bd-7521-4307-a364-3f2b28e0adf2?symbol=PV2#hide_parameters=symbol&titled=true), [Báo cáo cơ cấu tài sản](https://report.entrade.com.vn/public/question/c72b6c3e-e268-4e73-8a1c-5299c11b3be8?symbol=PV2#hide_parameters=symbol&titled=true), [Báo cáo cơ cấu nguồn vốn](https://report.entrade.com.vn/public/question/140d3161-99d6-4341-8dbc-5647b2e17283?symbol=PV2#hide_parameters=symbol&titled=true).

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây