BCTC 2023 PWA - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 28,29%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 39,38% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 100 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây