BCTC 2023 QNC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 78 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 4,69% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 3,74%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 11,84%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 10,98%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh, 62,69%, do chi phí lãi vay tăng 66,95% và số dư vay tăng 25,01%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 600 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 14,94% và chi phí quản lý tăng 22,57%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây