BCTC 2023 SAL - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,18% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 9,45%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 83 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây