BCTC 2023 SSG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 66,15% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 6,25%.
  • Vốn điều lệ duy trì ổn định ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 63,89% và chi phí quản lý giảm 1,24% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây