BCTC 2023 SVN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 29,48% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm chậm hơn 30%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 29,02% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 210 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây