BCTC 2023 SVT - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 2,85% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 57,3%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 57,8%.
  • Vốn điều lệ tăng 15%.
  • Chi phí bán hàng tăng 21,33% và chi phí quản lý tăng 36,59%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây