BCTC 2023 TAW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 8,08% so với cùng kỳ, đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 5,62% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 5,75% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng đã giảm 20,25% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý lại tăng 17,84% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây