BCTC 2023 TCL - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 7,71% so với cùng kỳ, đạt 134 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 12,87% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 14,75%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 3,69% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 17,01%, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,01%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 30,77% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 302 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,21% và chi phí quản lý tăng 3,57% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây