BCTC 2023 TEL - Một năm đi lùi, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,98% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 8,04%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,2%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 22,2%.
  • Số dư vay tăng 1,54% so với cùng kỳ, trong khi vốn điều lệ duy trì ở mức 50 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây