BCTC 2023 TIN - Lợi nhuận đạt 16,63 tỷ đồng sụt giảm so với năm trước.

  • Thu nhập từ lãi của ngân hàng giảm 30,36% nhờ cho vay tăng trưởng 4,59% và NIM đạt 15,3%.
  • Mức tăng trưởng cho vay năm 2023 là 4,59%.
  • Chất lượng tài sản suy giảm với tỷ lệ nợ xấu tăng lên 18,47%, cao hơn so với năm trước.
  • Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống 51,21%.
  • Chi phí dự phòng tăng 16,33% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 701,37 tỷ đồng.
  • Công ty kiểm soát chi phí hiệu quả khi tỷ lệ CIR năm 2023 giảm xuống 40,35%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây