BCTC 2023 TTA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 101 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 18,95%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 6,69%.
  • Chi phí tài chính giảm 6,94%, trong đó chi phí lãi vay tăng 10,3%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 0,73%.
  • Vốn điều lệ tăng 8%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây